Ασφάλιση Επιχείρησης

Ασφάλιση Επιχείρησης

Γνωρίζοντας τις δυσκολίες του σημερινού επιχειρηματία καθώς και τη σημασία της μελλοντικής εξασφάλισης της επιχείρησής σας, σχεδιάσαμε και προσφέρουμε το ανανεωμένο πρόγραμμα για την ασφάλιση επιχείρησης. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις ασφαλιστικές ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, προσφέροντας ένα πλήθος καλύψεων που αντιμετωπίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους που είναι δυνατόν να απειλήσουν τη λειτουργία της επιχείρησής του.

Το πρόγραμμα προστατεύει την επιχείρησή σας, με ένα πλήθος βασικών και προαιρετικών καλύψεων που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη:

 • Του Κτίσματος ή των βελτιώσεων του κτίσματος
 • Του Περιεχόμενου
 • Του ίδιου του Επιχειρηματία

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα , στοχεύει στην ασφάλιση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (γραφεία, ιατρεία κλπ), Καταστημάτων Εμπορικών Επιχειρήσεων, Αποθηκών Εμπορικών Επιχειρήσεων, Μικρών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων.

Το Ασφαλιστικό πακέτο διατίθεται σε τρεις κατηγορίες (ΑΠΛΟ, ΣΥΝΘΕΤΟ και ΠΛΗΡΕΣ) προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής εκείνου, που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησης και στις οικονομικές σας δυνατότητες.

Καλύψεις πακέτων:

Καλύπτει τις ζημιές στην επιχείρησή σας από:

 • Πυρκαγιά και από πτώση κεραυνού
 • Καπνό
 • Έκρηξη (Φυσική και Χημική)
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Πτώση αεροσκαφών ή και τμημάτων που αποσπάσθηκαν από αυτά
 • Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης
 • Έξοδα κατεδάφιςη ερειπίων, εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων-συντριμμάτων
 • Έξοδα έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών της οικοδομής
 • Έξοδα αμοιβών μηχανικών – αρχιτεκτόνων για αποκατάσταση ζημιών
 • Ζημιές της οικοδομής από κλοπή μετά από διάρρηξη
 • Όρος πρόνοιας 10%, για την πλήρη κάλυψη του ασφαλισμένου ακόμη και στην περίπτωση υπασφάλισής του (σε ποσοστό μέχρι 10%)

Προσφέρει όλες τις καλύψεις του Απλού πακέτου και επιπλέον καλύπτει τις ζημιές στην επιχείρησή σας από:

 • Καταιγίδα – Θύελλα
 • Πλημμύρα
 • Χιόνι – Χαλάζι – Παγετό
 • Διάρρηξη, υπερχείλιση δεξαμενών ή/και σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης, αποχέτευσης, sprinklers
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Έξοδα άντλησης υδάτων

Προσφέρει όλες τις καλύψεις του Σύνθετου πακέτου και επιπλέον καλύπτει τις ζημιές στην επιχείρησή σας από:

 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλες πράξεις και βανδαλισμούς
 • Πτώση δένδρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων (εξαιτίας φυσικών αιτιών)
 • Καθίζηση – Κατολίσθηση – Ύψωση εδάφους
 • Ηλεκτρικές βλάβες μηχανημάτων (ή και μερών / συσκευών αυτών) και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Θραύση υαλοπινάκων-κρυστάλλων (θυρών / προθηκών)
 • Θραύση εξωτερικών πινακίδων-επιγραφών
 • Έξοδα φύλαξης ασφαλισμένης περιουσίας
 • Έξοδα προσωρινής στέγασης και μεταφοράς
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς ή/και έκρηξη
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους από διαροή ύδατος
 • Ζημιές στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό (από κάθε κίνδυνο)
 • Κλοπή περιεχομένου με διάρηξη και κλοπή χρημάτων με ληστεία
 • Αύξηση 15% ασφαλιζόμενων αξιών του περιεχομένου (με αυτόματη διαδικασία και χωρίς κόστος για τον ασφαλισμένο) σε συγκεκριμένη κατ’ έτος χρονική περίοδο
 • Αυτόματη ασφάλιση νεοαποκτηθέντων παριουσιακών στοιχείων (με γνωστοποίηση της μέσα σε 60 ημέρες από την απόκτηση τους)

Εάν το επιθυμείτε, μαζί με το πακέτο που θα επιλέξετε, μπορείτε να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας και με τις παρακάτω προαιρετικές καλύψεις:

Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη & κλοπή χρημάτων με ληστεία.

Δίνεται ως προαιρετική κάλυψη στα πακέτα Απλό & Σύνθετο (στο Πλήρες έχει ενσωματωθεί και αποτελεί βασική κάλυψη).

Απώλεια κερδών

Αφορά την αναγκαία συμπλήρωση των βασικών καλύψεων, για την ολοκλήρωση της ασφάλισης των επιχειρηματιών. Καλύπτει τα καθαρά κέρδη που χάνονται, και σταθερά έξοδα που εξακολουθούν να βαρύνουν την επιχείρηση μετά από καλυπτόμενη ζημιά. Προσφέρεται ακόμη και σε επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία κατώτερης της Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο.

Σεισμός (πυρκαγιά ή/και κλονισμός)

Αστική ευθύνη του ασφαλισσμένου προς τρίτους από τη λειτουργία του χώρου

Εργοδοτική αστική ευθύνη του επιχειρηματία

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα «Επιχείρηση Plus» είναι τα εξής:

 • Σύγχρονη επικαιροποιημένη κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων, προσαρμοσμένη και σε νέες μορφές εμπορικής δραστηριότητας
 • Πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων καθώς και οργανωμένων επαγγελματικών στεγών (δικηγορικά γραφεία, αρχιτεκτονικά γραφεία, ιατρεία κ.λπ.) με ένα πλήθος παροχών που οργανώνονται σε τρία διαφορετικά πακέτα.
 • Μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής των κινδύνων που θέλετε να καλύψετε, ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές σας δυνατότητες, με δυνατότητα συμπλήρωσης των βασικών καλύψεων και με άλλες προαιρετικές.
 • Ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τις βασικές και συμπληρωματικές καλύψεις, για καλύτερη εξυπηρέτησή σας
 • Εξαιρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τα ανάλογα πακέτα μας
 • Μειωμένο κόστος ασφάλισης κινούμενο αντίστροφα όσο αυξάνουν τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια
 • Κάλυψη της οικοδομής ή των βελτιώσεων της σε αξία Καινούργιου
 • Κάλυψη περιεχομένου σε πραγματική (τρέχουσα) αξία

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και βρείτε τον ασφαλιστικό σύμβουλο που ταιριάζει στις ανάγκες σας

Ασφάλιση σε 2 βήματα

Νομός:
Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου
Δήμος:
Κάντε την ασφάλισή σας σε εμάς.
Άμεση Εξυπηρέτηση

Επικοινωνήστε μαζί μας: 211 2679696