Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Οχημάτων

Παρέχουμε εξειδικευμένα προγράμματα για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες των σύγχρονων οδηγών. Επειδή οι συνθήκες στον δρόμο δεν εξαρτώνται πάντα από εσάς, υιοθετήσαμε ένα νέο, ρεαλιστικό, ταχέως προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε συνθήκες πελατοκεντρικό μοντέλο τιμολόγησης. Το νέο τιμολόγιο εξασφαλίζει την αντικειμενική κατανομή των ασφαλίστρων, αφού ο προσδιορισμός του κόστους ασφάλισης στηρίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε οχήματος και πελάτη. Είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό και εξασφαλίζει ιδανικό συνδυασμό καλύψεων και τιμής.

Με το νέο πελατοκεντρικό πρόγραμμα Ασφάλισης Αυτοκινήτου κάθε οδηγός μπορεί να αισθάνεται στον δρόμο ασφαλής.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου, εξασφαλίζετε μοναδικά προνόμια όπως:

Νέα σύγχρονα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ασφάλισης που εξασφαλίζουν πλήρως το όχημα και τον οδηγό του με πρωτοποριακές καλύψεις και ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.
Η Οικογένεια προγραμμάτων του Ασφαλιστικού μας Γραφείου, σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το πακέτο καλύψεων που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Στα πακέτα ασφάλισης μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε την Οδική Βοήθεια και τη Θραύση Κρυστάλλων όπου αυτή δεν περιλαμβάνεται.

kalupseis-auto

Εκτεταμένη κάλυψη Αστικής Ευθύνης σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την οποία καλύπτονται με τα ισχύοντα όρια ευθύνης:
(1.000.000€ /ατύχημα για Υλικές Ζημιές και 1.000.000€/ θύμα για Σωματικές Βλάβες):
Οι σωματικές βλάβες σε τρίτους & σε επιβάτες.
Οι υλικές ζημιές σε τρίτους.
Οι υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους κατά τη διάρκεια κλοπής του οχήματος σας.
Οι υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους από πυρκαγιά του οχήματος σας.
Οι υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες που θα προκληθούν όσο το όχημα σας είναι εντός φυλασσομένων χώρων (π.χ. χώροι στάθμευσης).
Οι υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια μεταφοράς του οχήματος σας (π.χ. σε πλοίο).

Δωρεάν κάλυψη Αστικής Ευθύνης στο εξωτερικό – πράσινη κάρτα
Καλύπτονται οι υλικές ζημιές και οι σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους από το όχημα σας, όσο βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Εγγύηση ασφαλίστρου
Σε περίπτωση εμπλοκής σας σε μέχρι 2 ζημιογόνα ατυχήματα με υπαιτιότητά σας, κατά το διάστημα ενός έτους συνεχούς ασφάλισης, η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σας εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει προσαύξηση στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας.

Θραύση κρυστάλλων
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στα τζάμια του αυτοκινήτου σας (και κατά τη διάρκεια κλοπής) συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τοποθέτησης τους, με συμμετοχή σας στα έξοδα με το ποσό των 50€. Σε περίπτωση επισκευής, στα εξειδικευμένα συνεργεία επισκευής κρυστάλλων που συνεργάζονται με την Εταιρία (GlassDrive, Carglass, Autoglassfit), δεν εκταμιεύετε καθόλου χρήματα. Καλύπτεται επίσης η θραύση εργοστασιακών ηλιοροφών σε Ε.Ι.Χ. μέχρι 4 έτη μετά την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους.

Αντικατάσταση του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σας σε περίπτωση κλοπής.
Σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου σας, η ΕΘΝΙΚΗ σας διαθέτει αυτοκίνητο αντικατάστασης για χρονικό διάστημα έως 90 ημέρες.

Ζημιές Ιδίου από Κλοπή
Καλύπτονται οι ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα, που θα προκληθούν όσο αυτό βρίσκεται στην κατοχή του κλέφτη και οφείλονται σε πρόσκρουση, σύγκρουση εκτροπή, ή ανατροπή του.

Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού (μέχρι 15.000€ για Ε.Ι.Χ.),
Η Εθνική Ασφαλιστική, καλύπτει πέρα από την Απώλεια Ζωής από ατύχημα και την Μόνιμη Ολική & Μόνιμη Μερική Ανικανότητα για εργασία.

Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
Καλύπτονται οι ζημιές (ύψους μέχρι και €100.000) που θα προκληθούν στο όχημά σας από ανασφάλιστο όχημα. Στην περίπτωση αυτή αποζημιώνεστε απευθείας από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, γλιτώνοντας χρόνο και ταλαιπωρία.

Φυσικά Φαινόμενα
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα και οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, χαλάζι, σεισμό, ανεμοθύελλα κ.α.). Σε περίπτωση που το όχημά σας επισκευαστεί σε Συνεργαζόμενο Συνεργείο με την Εθνική Ασφαλιστική, η συμμετοχή σας είναι 100€ (σε αντίθετη περίπτωση είναι 200€). Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αποζημιώνει ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα τόσο από άμεση όσο και από έμμεση επίδραση φυσικών φαινομένων.

Πυρκαγιά- Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές ενέργειες
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, κεραυνού ή αυτόματης ανάφλεξης ή πυρκαγιάς που μεταδίδεται από άλλο αντικείμενο, καθώς και οι ζημιές λόγω πυρκαγιάς που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε τρομοκρατικές, κακόβουλες ενέργειες καθώς και στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες.

Ολική Κλοπή
Καλύπτεται η ολική κλοπή του οχήματος. Η αποζημίωση που καταβάλλεται αντιστοιχεί στην τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος.

Μερική Κλοπή
Καλύπτεται η κλοπή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου ή μόνιμων και στερεώς προσδεδεμένων μερών σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών που προκαλούνται κατά τη διάρρηξη.

Ζημιές Ιδίου/ Κακόβουλες Βλάβες
Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματός σας είτε ευθύνεστε είτε όχι, λόγω σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατάπτωσης του. Επιπλέον, καλύπτονται οι ζημιές από κακόβουλες πράξεις τρίτων.

Επιβράβευση καλού οδηγού
Μετά τη συμπλήρωση του 1ου έτους ασφάλισης, επιβραβεύει τους καλούς οδηγούς-πελάτες της, προσφέροντας έκπτωση στα ασφάλιστρα του οχήματος για κάθε έτος χωρίς ζημιά με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου.
Οικογενειακές εκπτώσεις
Προσφέρει έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων των οικογενειών που ασφαλίζουν περισσότερα από 2 οχήματα (η έκπτωση δίνεται άμεσα στο 3ο όχημα και στα πρώτα 2 από την επόμενη ανανέωση).
Έκπτωση πιστών πελατών
Προσφέρει επιπλέον έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας, όταν έχετε και άλλο συμβόλαιο στη Εταιρία (σε άλλο κλάδο εκτός των συμβολαίων Ομαδικών Ασφαλίσεων και Πιστώσεων). Η έκπτωση αυτή των ασφαλίστρων παρέχεται σε Επιβατηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα και σε μοτοσυκλέτες άνω των 50cc.
Έκπτωση κλοπής
Επιπλέον των παραπάνω, η ΕΘΝΙΚΗ σας παρέχει έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα κλοπής, εάν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού.

Στη δύσκολη στιγμή του ατυχήματος, η “ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ” βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Μοναδική προϋπόθεση είναι η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του αυτοκινήτου σας στην Εταιρία μας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18189 ή στο (210) 5317063 ένας εξειδικευμένος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Εταιρίας θα βρίσκεται δίπλα σας, για να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις πρώτες δύσκολες στιγμές μετά το ατύχημα. Ο ειδικός συνεργάτης μας:

 • Θα καταγράψει τις συνθήκες του ατυχήματος και τις προτεραιότητες των οδών.
 • Θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα κάνει ακριβή περιγραφή τους.
 • Θα συντάξει πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος.
 • Θα συγκεντρώσει στοιχεία τυχόν μαρτύρων.
 • Θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε σωστά το έντυπο “Δήλωσης Ατυχήματος” ή το έντυπο Φιλικού Διακανονισμού.
 • Θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το πλησιέστερο συνεργαζόμενο συνεργείο.

Επιλέγοντας την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, απολαμβάνετε το προνόμιο της αποζημίωσης από τη δική σας ασφαλιστική εταιρία (σε περίπτωση που δεν είστε υπαίτιος για το ατύχημα) άνετα και χωρίς ταλαιπωρία μέσω του Φιλικού Διακανονισμού.
Για να αποζημιωθείτε μέσω του συστήματος αυτού πρέπει απαραίτητα:

 • Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη “Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος” καθώς και να την στείλουν στις ασφαλιστικές τους.
 • Τα εμπλεκόμενα οχήματα να είναι ασφαλισμένα σε εταιρίες που έχουν προσχωρήσει στο Σύστημα.
 • Η ζημιά να μην υπερβαίνει τα €6.500 σε Υλικές Ζημιές, και €12.000 σε Σωματικές Βλάβες ανά άτομο, με μέγιστο όριο στις Σωματικές Βλάβες τα €30.000 ανά περιστατικό.
 • Να υπάρχει σύγκρουση των οχημάτων

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει συμπληρωθεί “Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος”, υπάρχει η δυνατότητα οι πελάτες που δεν ευθύνονται να κάνουν δήλωση στην Εταιρία. Η Εταιρία αναλαμβάνει την επικοινωνία με την εταιρία του υπαίτιου οδηγού προκειμένου να αποζημιωθεί ο πελάτης.

Ένα τροχαίο ατύχημα είναι πάντα δυσάρεστο γεγονός. Με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κερδίζετε χρόνο και χρήμα αποκαθιστώντας τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου σας σε ένα από τα Συνεργαζόμενα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία άμεσα και προνομιακά.

Επισκευάστε άμεσα, οικονομικά και ξένοιαστα το αυτοκίνητό σας στα Συνεργαζόμενα Συνεργεία και απολαύστε μοναδικά προνόμια.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ φροντίζει για σας ακόμη και στην περίπτωση που ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητό σας από τροχαίο ατύχημα, βλάβη καθώς και βλάβη ελαστικών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό. Για αυτό το σκοπό λοιπόν, συνεργάζεται με μια από τις μεγαλύτερες Εταιρίες στο χώρο της Βοήθειας στην Ευρώπη για να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα βοήθειας στους πελάτες της. Παρέχονται δύο προγράμματα στους ασφαλισμένους της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ:

Α) Το πρώτο Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Οδική Βοήθεια
 • Ρυμούλκηση οχήματος
 • Ιατρική Βοήθεια
 • Ταξιδιωτική Βοήθεια

Β) Το δεύτερο Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Τοπική Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος.  Το πρόγραμμα αυτό παρέχεται στους ασφαλισμένους μας που επιθυμούν με ένα πολύ μικρό κόστος να καλύψουν τη ρυμούλκηση του οχήματος τους, σε τοπικό συνεργείο, στην περίπτωση που ακινητοποιηθούν εξαιτίας ατυχήματος.

Η Εταιρία μας στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών της, παρέχει την κάλυψη ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ και ΟΔΗΓΟΥ με όρους που πλεονεκτούν και ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας €15.000, διασφαλίζοντας έτσι πλήρως τα έννομα συμφέροντα του ασφαλισμένου, είτε για αξιώσεις αποζημίωσης από τροχαία Ατυχήματα όταν οι υπαίτιοι αρνούνται τις ευθύνες τους και δεν καταβάλλουν την αποζημίωση την οποία δικαιούται ο ασφαλισμένος, είτε για την υπεράσπιση του στα Ποινικά Δικαστήρια για τροχαίες παραβάσεις και προσφυγές ενώπιον Διοικητικών Αρχών.
H EΘΝΙΚΗ AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ παρέχει νομική προστασία στην Eλλάδα και σε όλες τις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό σας όλα τα έξοδα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για:

Ατύχημα που προκλήθηκε χωρίς δική σας υπαιτιότητα

Αν προξενήσουν ζημιές στο αυτοκίνητό σας χωρίς να ευθύνεστε και δεν είστε ικανοποιημένοι από την αποζημίωση που σας προσφέρουν ή αρνούνται να σας προσφέρουν, τότε η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ διεκδικεί για εσάς την αποζημίωση που δικαιούστε.

Ατύχημα που προκλήθηκε με δική σας υπαιτιότητα.
Εάν σας συμβεί ατύχημα και προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος, η Νομική Προστασία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ θα είναι κοντά σας.

Τροχαία Παράβαση.
Αν κατηγορηθείτε για Τροχαία Παράβαση και κληθείτε στο Δικαστήριο, η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σας προστατεύει καλύπτοντας τα δικαστικά έξοδα και τις δικηγορικές αμοιβές.

Ατύχημα ενώ κάποιος άλλος οδηγεί το αυτοκίνητό σας
H Νομική Προστασία της EΘNIKHΣ AΣΦAΛIΣTIKHΣ σας παρέχει τις υπηρεσίες της ακόμα κι αν δεν οδηγείτε εσείς το αυτοκίνητό σας τη στιγμή του ατυχήματος.

Ατύχημα ενώ επιβαίνουν στο αυτοκίνητό σας τα ανήλικα παιδιά σας, ή ο/η σύζυγός σας
Η Νομική Προστασία ισχύει και για τα μέλη της οικογένειάς σας.

Αφαίρεση διπλώματος & πινακίδων
Αν χρειαστεί να προσφύγετε στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, η Νομική Προστασία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ είναι δίπλα σας.

Τροχαίο ατύχημα εκτός του αυτοκινήτου σας (για τον ιδιοκτήτη) ενώ περπατάτε ή μετακινείστε με κάποιο δημόσιο μέσο μεταφοράς

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ φροντίζει για την αποζημίωσή σας και καλύπτει τα δικαστικά έξοδα και τις δικηγορικές αμοιβές.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σας καλύπτει για όσες φορές και αν οι υποθέσεις σας φτάσουν στα Δικαστήρια.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες αποζημίωσης των ζημιών Αυτοκινήτων, επιτυγχάνοντας την ταχύτερη εξυπηρέτηση και πληρωμή σας!

Συχνές Ερωτήσεις

Όλα αυτά τα χρόνια το Ασφαλιστικό μας Γραφείο έχει αποδείξει και εξακολουθεί να αποδεικνύει ότι είναι δίπλα στον πολίτη που μας εμπιστεύεται με ξεκάθαρες και διαφανείς διαδικασίες που στόχο έχουν την κάλυψη των απαιτήσεών του.

Υπάρχει μια αλυσίδα συνεργαζόμενων συνεργείων τα οποία εξυπηρετούν όλα τα είδη ζημιών χωρίς καθυστερήσεις.

Η Εθνική Ασφαλιστική με τα νέα πακέτα ασφάλισης οχημάτων έχει θεσπίσει οικονομικότερα ασφάλιστρα με εκπτώσεις και προνόμια αποδεικνύοντας ότι είναι κοντά στον πολίτη.

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και βρείτε τον ασφαλιστικό σύμβουλο που ταιριάζει στις ανάγκες σας

Ασφάλιση σε 2 βήματα

Νομός:
Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου
Δήμος:
Κάντε την ασφάλισή σας σε εμάς.
Άμεση Εξυπηρέτηση

Επικοινωνήστε μαζί μας: 211 2679696