Αυξάνονται οι ασφαλισμένοι για υγεία στην ιδιωτική ασφάλιση

Αύξηση παρουσιάζει η χρήση της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, όπως προκύπτει και από έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με τον τρόπο κάλυψης των εξόδων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας περίθαλψης
Η έρευνα, που παρουσιάστηκε σε πρόσφατο συνέδριο, έδειξε ότι στην ερώτηση «τρόποι κάλυψης εξόδων για νοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας τον τελευταίο χρόνο» ποσοστό 5,5% απάντησε «με την ιδιωτική μου ασφάλιση» ενώ το 2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,6%. Επίσης στην ερώτηση «τρόποι κάλυψης εξόδων για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας τον τελευταίο μήνα» ποσοστό 1,8% απάντησε «με την ιδιωτική μου ασφάλιση» έναντι 1,4% το 2006.
Επίσης από την έρευνα προκύπτει ότι ένα επίσης σημαντικό ποσοστό κάνει συνδυασμό στις καλύψεις υγείας με την δημόσια και ιδιωτική ασφάλιση.

 

Πηγή: asfalisinet.gr