Ήξερες ότι…

4.830 π.Χ : Κατά την περίοδο της βασιλείας του Χέοπα, αποφασίστηκε το κτίσημο της μεγάλης Πυραμίδας στην Γκίζα. Υπάρχουν λοιπόν αναφορές, ότι ομάδες ολόκληρες εργαζομένων είχαν σχηματίσει ένα είδος ταμείου αλληλοβοήθειας για τους ίδιους ή τις οικογένειες, γι`αυτούς που τραυματιζόντουσαν ή σκοτώνονταν κατά την διάρκεια της εργασίας.

 

3.000 π.Χ Βαβυλώνα : Μέσα στους όρους των συμφωνιών που γίνονταν μεταξύ των εμπόρων και των μεταφορέων αυτών, υπήρχε και ο όρος της απαλλαγής των δευτέρων από κάθε για αποζημίωση του εμπόρου, σε περίπτωση ληστείας, όσο διαρκούσε η μεταφορά. Και οι ίδιοι όμως οι Άραβες έμποροι διεμοίραζαν την συνολική ποσότητα των εμπορευμάτων που είχαν αναλάβει να μεταφέρουν σε πολλά καραβάνια, για να μοιράζεται ο κίνδυνος.

 

639 π.Χ : Στην «Σεισάχθεια» του Σόλωνα, που ήταν νόμος κοινωνικής πρόνοιας, δεν απαγορεύθηκε ο δανεισμός, αλλά μετριάσθηκε ο τόκος και η παροχή ασφαλειών πάνω σε ανθρώπινες υπάρξεις. Τα μέλη των «ΕΡΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ», πλήρωναν μια τακτική εισφορά, έτσι ώστε να τακτοποιηθεί ένα μέρος από τα έξοδα κηδείας κάθε μέλους της εταιρείας. Μας είναι επίσης γνωστό ότι σαν μια μορφή ασφάλισης ή εξασφάλισης των οικογενειών των πολεμιστών, λειτουργούσε ο θεσμός να αποζημιώνονται από τα λάφυρα κάθε νικηφόρου μάχης, οι οικογένειες όσων από τους πολεμιστές εφονεύτο κατά την διάρκεια της.

 

500 π.Χ. Αθήνα: Συνάπτονταν από Τράπεζες αλλά και από ιδιώτες «ναυτοδάνεια» με καθαρά ασφαλιστικό περιεχόμενο.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διακρίνει κανείς το πόσο σημαντική είναι η ασφάλιση, και μάλιστα από αρχαιοτάτων χρόνων. Αποτελεί βασική ανάγκη και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου ή γεωγραφικών ορίων.