Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Αρκετοί από εμάς γνωρίζουμε να απαντήσουμε πάνω-κάτω στην ερώτηση: «ποιος είναι ο
ασφαλιστικός σύμβουλος και τι ακριβώς κάνει;». Κάποιοι θα πουν πως εξασφαλίζει μόνο
συμβόλαια και προωθεί ασφαλιστικά προγράμματα, άλλοι πως πρόκειται για ένα
απαιτητικό επάγγελμα, που χρειάζεται αρκετές γνώσεις. Υπάρχει ακόμη εκείνη η μερίδα
ανθρώπων, που δε γνωρίζουν σχεδόν τίποτα για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα;

Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος – Διαμεσολαβητής είναι ο επαγγελματίας, που πραγματώνει την
ασφαλιστική ιδέα. Εξιδικευμένος και ταυτόχρονα εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας με τις
γνώσεις του και την επαγγελματική του κατάρτιση και εμπειρία στοχεύει στην σύναψη
συμβολαίου μεταξύ των Ασφαλισμένων και των Ασφαλιστικών εταιρειών, με τρόπο ορθό
και αποτελεσματικό όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ο σημαντικός ρόλος του αφορά την άρτια εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων για θέματα που
σχετίζονται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όπως επίσης και την διαμεσολάβηση μεταξύ
ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, σε περιπτώσεις τυχόν διαφορετικών θέσεων με
σκοπό την επίτευξη μιας δίκαιης και ικανοποιητικής λύσης.
Ο ρόλος του όμως δεν είναι μόνο επαγγελματικός αλλά και κοινωνικός. Το επάγγελμα έχει
έντονα κοινωνικές διαστάσεις, γιατί οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι αναντικατάστατες.
Με τις πολλαπλές δραστηριότητές του ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος στον κλάδο Ζωής –
Επενδύσεων, Υγείας & Γενικών Ασφαλίσεων (Πυρός, Κλοπής, Αστικής Ευθύνης κ.λ.π),
υποστηρίζει τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των ασφαλισμένων.

Στην εποχή μας ο εν δυνάμει ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εντάσσεται στο χώρο με
προσιτό και εύκολο τρόπο. Τόσο η γραφειοκρατεία όσο και η εκπαίδευση είναι εύκολες
διαδικασίες, χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια.

Το επίπεδο σπουδών του ασφαλιστικού συμβούλου είναι αρκετά διευρυμένο, με την
έννοια ότι για να εργαστεί κάποιος ως ασφαλιστικός σύμβουλος, μπορεί να είναι
απόφοιτος Λυκείου (Γενικό ή Ε.Π.Α.Λ.) ωστόσο, οι επιπρόσθετες ακαδημαϊκές σπουδές θα
τον βοηθήσουν στην εξέλιξή του. Οι Προϋποθέσεις για την νόμιμη άσκηση της
δραστηριότητας του είναι η εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, (τα
δικαιολογητικά για την εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και στην υπουργική
απόφαση K3-8010-08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό
επιτυχούς δοκιμασίας σε εξετάσεις που επιμελείται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγχρόνως όμως υπάρχουν κάποιοι κανόνες που ρυθμίζουν την διανομή τον ασφαλιστικών
προϊόντων στην αγορά από τον ασφαλιστικό σύμβουλο.
Από την 1η Δεκεμβρίου 2010, η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε την εποπτεία του
συστήματος ιδιωτικής ασφάλισης που ασκείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης (ΔΕΙΑ), προκείμενου να προστατέψει τους ασφαλισμένους και να συμβάλλει
στην ομαλή λειτουργία της αγοράς της ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και στην απόκτηση
εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτήν, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την
χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών», που
συστάθηκε με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 190/2006 έχει ως στόχο
σύμφωνα με την Οδηγία 2002/92/ΕΚ, να επιτρέπει στους καταναλωτές ασφαλιστικών
προϊόντων, μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να επαληθεύουν ότι ο
επαγγελματίας με τον οποίο έρχονται σε επαφή, στο πλαίσιο πώλησης ενός ασφαλιστικού
προϊόντος, είναι νόμιμα εγγεγραμμένος στα μητρώα των Επιμελητηρίων, πλήρως
πιστοποιημένος και κατά συνέπεια ότι ασκεί τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο αρμόδιος φορέας για την εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι το
Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) με γενικό διευθυντή τον κ.Νίκο
Σωφρονά, ο οποίος μαζί με την ομάδα του, παρέχει νέα πιστοποιημένα ολοκληρωμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα, εντατικά κλαδικά και τεχνικά σεμινάρια, καθώς και σεμινάρια
του σύγχρονου ασφαλιστικού management πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών,
φροντιστηριακά προγράμματα για τις εξετάσεις όλων των κατηγοριών, επιπέδων και
ειδικοτήτων, υποψηφίων διαμεσολαβητών στο πλαίσιο της προβλεπόμενης εκ του νόμου
επαγγελματικής πιστοποίησης από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενδοεπιχειρησιακά
εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε
ειδικές απαιτήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τελος Ημερίδες – συνέδρια –
διαλέξεις εξειδικευμένου χαρακτήρα, για σημαντικά επίκαιρα θέματα της ασφαλιστικής
αγοράς. Στόχος του Ινστιτούτο είναι η σωστή εκπαίδευση του ασφαλιστικού
διαμεσολαβητή, καθώς και η ένταξη νέου αίματος στον χώρο, λόγω της σημαντικής
προόδου του ασφαλιστικού κλάδου και της ανάγκης για ασφάλιση.

Είναι φανερό λοιπόν ότι οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι αρκετά θετικές, χάρη στην
άνοδο του βιοτικού επιπέδου των τελευταίων χρόνων . Η αγορά των ασφαλειών
αναπτύσσεται και υπάρχει μια συνεχής ζήτηση για άτομα που επιθυμούν να γίνουν
ασφαλισικοί σύμβουλοι, αλλά και μεγάλη προσφορά νέων στελεχών. Η απασχόληση σε
αυτό το χώρο προσφέρει αρκετά προνόμια και μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τον
τρόπο ζωής του επαγγελματία. Το πρώτο που θέλει κάθε άνθρωπος είναι ασφάλεια. Θέλει
να κάνει μια δουλειά που του παρέχει ασφάλεια και να αισθάνεται ότι στο επόμενο
χρονικό διάστημα δεν θα ξαναβρεθεί στο μηδέν, ώστε να πρέπει να ξαναρχίσει από την
αρχή. Αυτό εξασφαλίζει η δουλειά αυτή, καθώς σε αμείβει για έργο που έχεις κάνει πέρυσι
ή πρόπερσι. Οι οικονομικές αποδοχές μπορούν να γίνουν αρκετά ικανοποιητικές, αφού
προσαυξάνονται με ποσοστά ανάλογα με την παραγωγικότητα του συγκεκριμένου
ασφαλιστικού συμβούλου.

Το επάγγελμα είναι κουραστικό, αλλά μπορεί να γίνει αρκετά προσοδοφόρο καθως δινει
την δυνατότητα μετά από κάθε χρόνο που περνάει στη δουλειά, να βρίσκεται σε ένα
καλύτερο επίπεδο, σε ένα ψηλότερο σκαλοπάτι ανάλογα με την προσωπική δράση του
επαγγελματία. Είναι ένα επάγγελμα που δίνει τη δυνατότητα να βασιστεί κανείς στις δικές
του δυνάμεις. Ο κυρίαρχος είσαι εσύ . Ο ασφαλιστικός σύμβουλος ορίζει ο ίδιος τους
στόχους του με την καθημερινή του δραστηριότητα, ορίζει το πώς και πότε θα κάνει πράξη
τα όνειρά του. Δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, ούτε τακτικές ημέρες αργίας και
ανάπαυσης, γιατί εξαρτάται από τους συγκεκριμένους χρόνους που μπορούν οι πελάτες
του να του διαθέσουν για συνάντηση. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι εκείνοι που θα
δραστηριοποιηθούν ως Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι έχουν εντυπωσιακές ευκαιρίες για
γρήγορη επαγγελματική και οικονομική αποκατάσταση.

‘Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής δεν «πουλάει προϊόντα», αλλά προσφέρει λύσεις σε
ανάγκες που απασχολούν όλους μας.’

Αν ποτέ σκεφθήκατε να ακολουθήσετε το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου και
αναρωτηθήκατε αν αυτή η καριέρα σας ταιριάζει, θα πρέπει να ξέρετε πως υπάρχουν
κάποια στοιχεία που πρέπει να έχετε ή να καλλιεργήσετε ώστε να πετύχετε. Απαραίτητο
είναι το επικοινωνιακό χάρισμα, ώστε να εκφράζεστε με σαφήνεια τόσο σε επίσημες ή
ανεπίσημες συναντήσεις και να αποσπάτε πληροφορίες με αποτελεσματικότητα.
Εδώ περιλαμβάνεται και η δυνατότητα έκφρασης πάνω σε τεχνικούς όρους σε σχεση με το
επίπεδο του ακροατηρίου. Ο Brian Tracy συστήνει σε κάθε πωλητή που θέλει να φτάσει
στην κορυφή, να επενδύει τουλάχιστον το 5% του ετησίου εισοδήματός του, σε εκπαίδευση
κάθε μορφής επιπέδου. Μάλιστα, εγγυάται πως με αυτό το τρόπο η αύξηση του
εισοδήματος του θα είναι πολλαπλάσια της επένδυσης του. H ικανότητα της
συναισθηματικής νοημοσύνης, της ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς παιζουν
σημαντικό ρόλο στην προσωπική εξέλιξη μέσα στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς.
Οι ασφαλιστές που ακούν προσεκτικά τον πελάτη, θα επιτύχουν να κερδίσουν την
εμπιστοσύνη του, πράγμα πολύ σημαντικό. Αυτοί που θα είναι διατεθειμένοι να
προσφέρουν ένα προιόν που τους δίνει χαμηλότερη αμοιβή επειδή αυτό ταιριάζει στον
πελάτη, είναι πιο πιθανό να επιτύχουν. Ακόμα, η συνέπεια σε ό,τι πει ο ασφαλιστής, η
οργανωμένη και τακτική επικοινωνία με τους πελάτες , η ικανότητα να αναλαμβάνουν μια
κατάσταση, να εμπνέουν εκτίμηση , η συνεχή προσπάθεια να προσφέρει βοήθεια στους
ανθρώπους που τον εμπιστεύονται, η ικανότητα να ακούει και να νιώθει τον πελάτη του,
ώστε να καταλαβαίνει πως μπορεί να κάνει τη ζωή του καλύτερη καθοδηγώντας τον
έξυπνα, ώστε να αποφύγει παγίδες ακόμα όταν ο πελάτης δεν τις βλέπει, κάνουν τον
ασφαλιστή επιτυχημένο.

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να θέτει ρεαλιστικούς,
μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους, να έχει δυνατή και θετική
προσωπικότητα, ώστε να καταφέρει να ξεπεράσει όσα εμπόδια και αν σταθούν στο δρόμο
του, να έχει πειθαρχία και επιμονή . Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πρέπει να έχει την
ικανότητα να αναπτύσσει προσωπικές δεξιότητες και να τις αξιοποιεί.

‘Στο επάγγελμα αυτό πρέπει να μπορείς να συμβιώνεις με το “όχι”, διότι το “ναι” είναι σπάνιο.’